Zasady i warunki

I Wstęp

 1. Portal internetowy www.sejnenszczyzna.com prowadzony jest przez Like Apps ul. Innowacyjna 1/328 16-400 Suwałki NIP 844-206-40-76, zwane dalej Administratorem i Właścicielem.
 2. Regulamin określa zasady udostępniania, prezentacji, funkcjonowania i korzystania z portalu www.sejnenszczyzna.com przez Użytkowników.

II Postanowienia ogólne regulaminu

 1. Portal powstał w celu udostępniania informacji przez Użytkowników, którzy są zaangażowani w działalność turystyczną regionu Sejneńszczyzny. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać Gościom sprawne odnalezienie właściwej i ciekawej informacji, pomagając w realizacji swoich celów oraz aspiracji, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.
 2. Zawartość Portalu jest bezpłatna. Jej treść może być dowolnie kopiowana i modyfikowana przez zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.

IIIZakres usług i zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik, po rejestracji lub zalogowaniu na Portalu może samodzielnie, nieodpłatnie zamieszczać i publikować zdjęcia oraz treści.
 2. Użytkownik wprowadzający ofertę do Portalu turystycznego jest w pełni odpowiedzialny za treść, jakość i zgodność danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym. (Administrator/właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów).
 3. Gość w ramach Portalu ma nieodpłatny dostęp do przeglądania zamieszczonych informacji oraz publikowania komentarzy pod zawartością.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  • korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami
  • podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
  • przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet
  • ochrony loginu oraz hasła dostępu przed innymi osobami
  • zawiadomić Właściciela / Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu lub treściach naruszających postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów,
 7. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać na Portalu treści i zdjęć propagujących przemoc, wulgarnych, o charakterze rasistowskim, niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem.
 8. Administrator/właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponoszą Goście i Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy.
 9. Administrator/właściciel nie odpowiada za usterki lub brak dostępności do Portalu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Administrator/właściciel zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
 11. Administrator/właściciel oświadcza, że dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 12. Wszelkie uwagi, opinie, itp. prosimy kierować na adres: [email protected]

IV Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z Gościem albo Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa i / lub Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Portalu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na portalu www.sejnenszczyzna.com
 3. Złamanie przez Użytkownika postanowień zawartych w regulaminie skutkuje usunięciem z Portalu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 5. Dodanie oferty do katalogu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb serwisu osrodek.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)