Suwalski Gigant

Szlak gigant oznaczony jest na czerwono. Jest to jeden z najdłuższych szlaków turystycznych Suwalszczyzny, mierzący około 178km. Swój początek ma w dolinie górnej Biebrzy, prowadzi przez Puszczę Augustowską, Sejny, Pojezierze Wschodnio-suwalskie, dalej biegnąc w stronę Gołdapi. Szlak ten biegnie wzdłuż granic Rzeczpospolitej Polskiej, łącząc obszary graniczne z trzema różnymi państwami. Pokonując kolejne etapy podziwiać można malownicze krajobrazy oraz interesujące miejsca kulturowe.