Rowerem wokół jeziora Gaładuś.

Jezioro Gaładuś - szlak rowerowy wokół jeziora Gaładuś

Jezioro Gaładuś jest drugim, największym jeziorem na Suwalszczyźnie (długość 10,6km, szerokość max. 1.5km.)

Odległość: około 25km, 30 km z wizytą we Dworze Miłosza w Krasnogrudzie.

Trasa: Żegary, Krasnogruda, Dusznica, wzdłuż pasa granicznego po stronie litewskiej,  Galiniai - Litwa, Burbiszki, Jenorajście, Radziucie, Żegary.

Trasa przebiega głównie drogami asfaltowymi. Jedynie odcinek od litewskiej granicy do Burbiszek jest szutrowy. Po stronie litewskiej jedziemy wzdłuż pasu granicznego – drogą asfaltową.

Główne atrakcje turystyczne na szlaku: Przepiękne jezioro Gaładuś, Dwór Miłosza w Krasnogrudzie, jezioro Hołny.

 

Wycieczkę rozpoczynamy z Żegar. Udajemy się wschodnim brzegiem jeziora Gaładuś w kierunku Krasnogrudy trasą rowerową R65. Po prawej stronie mijamy jezioro Sztabinki o dość urozmaiconej linii brzegowej położone pośród dużych wzniesień.  Po lewej zaś na początku jeziora mamy ogólnodostępną plażę. Przejeżdżając przez Krasnogrudę warto zobaczyć Dwór Miłosza nad Jeziorem Hołny. Dwór nie leży na szlaku wokół jeziora Gaładuś i przejeżdżając przez Krasnogrudę należy skręcić w prawo w pierwszą drogę (odległość do pokonania 2km.) Wracając z dworu na szlak wracamy równoległą drogą, jaką przyjechaliśmy z tym, że wyjeżdżamy za szkołą w Krasnogrudzie. Dalej jedziemy do Dusznicy. Można zatrzymać się tu nad brzegiem jeziora skręcają w Dusznicy w lewą stronę. Granica państw od Dusznicy przebiega przez środek jeziora.  Woda w jeziorze Gaładuś jest przeźroczysta i czysta.  W Dusznicy po przejeździe około 1 km przejeżdżamy na Litwę. Dalej po stronie litewskiej jedziemy wzdłuż pasa granicznego. Jedziemy tu szeroką drogą asfaltową, znikomy ruch samochodowy. Z miejscowości Galiniai na Litwę wracamy do Polski. Po stronie polskiej przejeżdżamy przez miejscowości Burbiszki, Jenorajście, Radziucie i wracamy do Żegar.

Przez całą niemal wycieczkę jedziemy wzniesieniami, z których są przepiękne widoki na rynnowe jezioro Gaładuś. Jezioro jest wąskie, ale bardzo długie. Trasa dosyć szybka, jest mnóstwo wzniesień. Teren ukształtowany podobnie jak w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Polecamy transgraniczną trasę rowerową wokół jeziora Gaładuś. Jest to najpiękniejsze jezioro na Pojezierzu Sejneńskim z przepięknymi widokami.

Więcej informacji: jezioro Gaładuś Dwór Miłosza w Krasnogrudzie