Sejny

Sejny są miastem powiatowym leżącym w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjna powierzchnia wynosi 4,49km2, a liczba mieszkańców to około 5,641. Miasto założone zostało w latach 1593 – 1602 przez Jerzego Grodzińskiego. Początkowo miało nazywać się Juriewo, jednak ostatecznie przyjęto nazwę pochodzącą od przepływającej przez nie rzeki Sejny.

Zachował się tu rzadko spotykany układ ulic, tworzących kształt liter "X". Centrum miasta tworzą cztery place skupione wzdłuż jednego z ramion litery. Mimo, że w XIX wieku zakazano budowy domów drewnianych, niektóre z nich dotrwały po dzień dzisiejszy. Ze względu na korzystne warunki środowiskowe, najbardziej rozwija się tu produkcja rolna i agroturystyka. Gmina Sejny graniczy z Puńskiem, Krasnopolem, Gibami, a od wschodu z Litwą. W jego skład wchodzi 48 sołectw i wsi.

Imponujący jest urozmaicony charakter krajobrazów, gdzie mieszają się liczne wzniesienia, jeziora, rzeki oraz rozległe kompleksy leśne. Na terenie gminy jest aż 36 jezior, a do największych zalicza się Gaładuś, Berżnik, Sejny, Sztabinki i Sumowo.

Sejny to miasto wielokulturowe, które przez wieki zamieszkiwali nie tylko Polacy. Na początku jego istnienia zasiedlali je Żydzi, którzy mieli znaczny wpływ na rozwój handlu i przemysłu. Obecnie mieszka tu wielu Litwinów, a do pozostałych grup etnicznych należą także Rosjanie, Niemcy, Białorusini. 

Ponadto, Sejny stanowią ciekawą atrakcję turystyczną dla lubiących zabytki. Mieści się tu słynna Kaplica św. Agaty, Bazylika Najświętszej Maryi Panny, Biała Synagoga, Stara Synagoga oraz wiele pomników postawionych w hołdzie poległym żołnierzom.