Puńsk

Gmina Puńsk zajmuje 138,4km2 powierzchni i składa się z 33 wsi. Liczba ludności w gminie wynosi 4,611 mieszkańców, a w samym miasteczku Puńsk mieszka około 1120 osób. Graniczy ona z gminą Szypliszki, Krasnopol, Sejny. Od strony północnej sąsiaduje z Litwą, skąd też przybyło wielu mieszkańców. Puńsk nazywany jest „stolicą polskich Litwinów”.

Dokładna data powstania miasteczka nie jest znana, jednak pierwsze wzmianki o mieszczanach puńskich pochodzą z 1606 roku. Za czasów Władysława IV wystawiony został oficjalny dokument, który określił prawa miejskie i nadał herb ze świętym Piotrem Apostołem.

Na terenie gminy jest wiele miejsc o walorach turystycznych. Pejzaż wypełniony jest pagórkami, porośniętymi zagajnikami, a największy kompleks leśny to Las Krejwiański. Ponadto, znajduje się tu kilka jezior. Do największych należą Sejwy i Boksze, mniejsze to Trumpołajtis, Kampuotis, Juodelis oraz Punia. Przepływa tędy również rzeka Marycha.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, warunki klimatyczne i glebowe są korzystne pomimo faktu, iż zima trwa tu dłużej, a opadów jest mniej. Gleby  zaliczane są do klas IVa, IVb oraz V. Większośćrolników skupia się na produkcji mleka i trzody chlewnej.

Puńsk słynie również z szeroko pojętej działalności kulturalnej. Imprezy artystyczne organizowane są przez cały rok i przyciągają gości z całej Polski jak i  zagranicy.