Maćkowa Ruda

Maćkowa Rud to piękna miejscowość nad Czarną Hańczą przy szosie Ryżówka-Pogorzelec-Sejny. Zdecydowana część zalicza się do Wigierskiego Parku Narodowego. Obecnie zachowało się tam kilka przykładów drewnianego budownictwa z okresu międzywojennego orz interesujące obiekty powojenne. Ciekawy jest dom o dworskim założeniu, własność znanego artysty Andrzeja Strumiły.