Dworczysko

Dworczysko to wieś nad Czarną Hańczą, leżąca przy żółtym szlaku pieszym między Okółkiem a Rygolą. Otoczona jest zwartym kompleksem Puszczy Augustowskiej. Niedaleko znajduje się Powstańcza Górka, miejsce obozowiska powstańców z 1863 roku.