Buda Ruska

Buda Ruska to wieś nad Czarną Hańczą, przy granicy Wigierskiego Parku Narodowego. Założona została w osiemnastym wieku na miejscu dawnej smolarni i zasiedlona przez staroobrzędowców. Osiedlił się tu artysta Alozy Nawrat, artysta rzeźbiarz, a także fotografik Piotr Malczewski, który dostosował chlew do potrzeb galerii fotograficznej, gdzie często organizuje ciekawe pokazy.  Odwiedzić tu można również starodawną drewnianą bajnie (łaźnie), z której można skorzystać.