Miejscowości

Buda Ruska

Buda Ruska to wieś nad Czarną Hańczą, przy granicy Wigierskiego Parku Narodowego. Założona została w osiemnastym wieku na miejscu dawnej smolarni i zasiedlona przez staroobrzędowców. Osiedlił się tu artysta Alozy Nawrat, artysta rzeźbiarz, a także fotografik Piotr Malczewski, który dostosował chlew do potrzeb galerii fotograficznej, gdzie często organizuje ciekawe pokazy.  Odwiedzić tu można również starodawną drewnianą bajnie (łaźnie), z której można skorzystać. 

Czytaj dalej +

Budwieć

Budwieć to wieś sąsiadująca z Zelwą i malowniczo położona na meandrującą, graniczną rzeką Marychą. W okresie międzywojennym utworzono tu placówkę Korpusu Ochrony Pogranicza, a 24 września 1939 roku przedzierały się tędy przed natarciem Armii Czerwonej na stronę litewską resztki szóstej kompanii baonu KOP „Sejny”.

Czytaj dalej +

Dworczysko

Dworczysko to wieś nad Czarną Hańczą, leżąca przy żółtym szlaku pieszym między Okółkiem a Rygolą. Otoczona jest zwartym kompleksem Puszczy Augustowskiej. Niedaleko znajduje się Powstańcza Górka, miejsce obozowiska powstańców z 1863 roku.

Czytaj dalej +

Maćkowa Ruda

Maćkowa Rud to piękna miejscowość nad Czarną Hańczą przy szosie Ryżówka-Pogorzelec-Sejny. Zdecydowana część zalicza się do Wigierskiego Parku Narodowego. Obecnie zachowało się tam kilka przykładów drewnianego budownictwa z okresu międzywojennego orz interesujące obiekty powojenne. Ciekawy jest dom o dworskim założeniu, własność znanego artysty Andrzeja Strumiły. 

Czytaj dalej +