Miejscowości

Sejny

Sejny są miastem powiatowym leżącym w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjna powierzchnia wynosi 4,49km2, a liczba mieszkańców to około 5,641. Miasto założone zostało w latach 1593 – 1602 przez Jerzego Grodzińskiego. Początkowo miało nazywać się Juriewo, jednak ostatecznie przyjęto nazwę pochodzącą od przepływającej przez nie rzeki Sejny.

Czytaj dalej +
Krasnopol

Krasnopol

Krasnopol jest gminą wiejską o powierzchni 171,63km2, przy liczbie ludności kalkulowanej na 3,854. Został założony w 1770 roku przez Macieja Eysmonta - ówczesnego gubernatora szczeberskiego i miał stać się ośrodkiem  utworzonego wówczas klucza pomorskiego. Wykarczowany teren podzielony został na place i trzy pola, a w środku wytyczono rynek. Do dnia dzisiejszego Krasnopol zachował układ w postaci obszernego rynku w centrum, z którego wybiega pięć różnych ulic. Na ulicach gminy można spotkać wiele zabytkowych, drewnianych domów oraz zabudowań inwentarskich, które doskonale komponują się z pejzażem otaczających je pól i łąk. 

Czytaj dalej +
Kościół  św. Anny w Gibach

Giby

Giby to piękna, niewielka gmina wiejska położona w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Jej powierzchnia wynosi 323,57 hektarów, należy do niej 27 sołectw, a liczba ludności to 2,952. Gmina od północy graniczy z gminą Sejny, od wschodu z Republiką Białorusi, od południa z gminą Płaska, a od zachodu z gminami Krasnopol i Nowinka.

Czytaj dalej +

Puńsk

Gmina Puńsk zajmuje 138,4km2 powierzchni i składa się z 33 wsi. Liczba ludności w gminie wynosi 4,611 mieszkańców, a w samym miasteczku Puńsk mieszka około 1120 osób. Graniczy ona z gminą Szypliszki, Krasnopol, Sejny. Od strony północnej sąsiaduje z Litwą, skąd też przybyło wielu mieszkańców. Puńsk nazywany jest „stolicą polskich Litwinów”.

Czytaj dalej +