Jezioro Długie

Jezioro Długie znajduje się w Krasnopolu. Jego kolonie na brzegu północno-wschodnim należą do dzielnicy zwanej Podjezioro, natomiast obszar po wschodniej stronie żwirówki to Podlas. Ma ono 102,4 hektary powierzchni, osiąga nawet 45m głębokości, przy jej średniej wartości 7,5m. Jego długość wynosi 3300m przy szerokości do 550m. Linia brzegowa jeziora nie jest zbyt rozwinięta i wynosi 7,3m. Z małymi wyjątkami, w większości brzegi są odsłonięte, co zapewnia plażowiczom wiele miejsc o łatwym dostępie do jeziora.