Czarna Hańcza

Czarna Hańcza jest jedną z najważniejszych rzek Suwalszczyzny oraz największą rzeką Wigierskiego Parku Narodowego. Płynie przez Polskę i Białoruś oraz stanowi lewy dopływ Niemna. Powierzchnia dorzecza Czarnej Hańczy obejmuje 1916 km2, a jej długość to 142 km, z czego 108 km przebiega na terenie Polski. Jej źródła zlokalizowane są w pobliżu jeziora Jegliniszki, a ujście do Niemna leży już na terenie Białorusi.

Czarna Hańcza przepływa przez bardzo ciekawe tereny, nieraz o unikatowych walorach krajobrazowych, geologicznych, historycznych i etnograficznych. Można ją podzielić na fragmenty przebiegające powyżej oraz poniżej Wigier. Dolina rzeki powyżej Wigier ma niezwykle wysoką wartość przyrodniczą i jest prawie w całości zamknięta dla turystyki, stanowiąc obszar ochrony ścisłej. Decyduje o tym przede wszystkim bardzo bogate i zróżnicowane florystycznie zespoły roślinne. Teren poniżej Wigier natomiast, przyciąga wielu turystów. Podążający Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim w kierunku Augustowa szlak wodny jest jedną z najpiękniejszych oraz najczęściej odwiedzanych tras kajakowych w Polsce. Brzegi zasiedlają przeróżne gatunki zwierząt między innymi wydry, piżmaki, bobry, gagoły oraz 17 gatunków ryb, takich jak strzebla potokowa, koza, piskorz, różanka czy pstrąg potokowy.