Jeziora i rzeki

Rzeka Marycha w Zelwie

Rzeka Marycha

Rzeka Marycha pierwotnie znana była pod nazwą Sejna. Płynie na pograniczu polsko-litewskim i stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Czarnej Hańczy III rzędu. Jej powierzchnia wynosi 432,4 km², długość całkowita to 80,8 km², z czego 17,6 km² poza granicami Polski. Źródła Marychy znajdują się w okolicach Puńska, w pobliżu jeziora Sejwy. Następnie rzeka meandruje przez 18 kilometrów, aż do miasta Sejny, a dalej wpada do jeziora Pomorze.

Czytaj dalej +

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza jest jedną z najważniejszych rzek Suwalszczyzny oraz największą rzeką Wigierskiego Parku Narodowego. Płynie przez Polskę i Białoruś oraz stanowi lewy dopływ Niemna. Powierzchnia dorzecza Czarnej Hańczy obejmuje 1916 km2, a jej długość to 142 km, z czego 108 km przebiega na terenie Polski. Jej źródła zlokalizowane są w pobliżu jeziora Jegliniszki, a ujście do Niemna leży już na terenie Białorusi.

Czytaj dalej +

Jezioro Pomorze

Jezioro Pomorze położone jest w niewielkiej miejscowości Giby, na południowy wschód od Sejn. Swoim kształtem przypomina trójkąt o powierzchni 295 ha, długość to 4,4 km, szerokość 1,4 km, a  maksymalna głębokość wynosi 23,5 m. Przez Pomorze przepływa rzeka Marycha, która wpadając od północy odprowadza wody z jeziora Kunis oraz siedmiu innych jezior.

Czytaj dalej +
Jezioro Gaładuś

Jezioro Gaładuś

Jezioro Gaładuś uznawane jest za jeden z najpiękniejszych akwenów Ziemi Sejneńskiej.

Czytaj dalej +