Ostoja bobrów "Marycha"

Jest to miejsce rezerwatu faunistycznego. Utworzone zostało w roku 1960 w celu ochrony miejsc rozrodu bobra europejskiego. Położony jest nad rzeką Marychą około 4km na północ od Krasnopola, między wsiami Murowany Mosta a Michnowice. Jego powierzchnia wynosi 208,5 hektara. Obejmuje on rzekę i dolinę z łąkami i lasami na odcinku 3,5km. Rezerwat jest pod ścisłą ochroną jednak turyści mogą zaobserwować żeremia i zgryzy bobrowe w pobliżu mostu w Rutce Pachuckich.