Dwór nad jeziorem Sejwy

Pierwsza za rzeką Marychą, zagrodzona szlabanem dróżka kieruje do dawnego dworu, znajdującego się tam już od 1559 roku. Przed 1640 rokiem na czele obu włości stał Krzysztof Radziwiłł, hetman wielki litewski; następnie jego syn Janusz,  podkomorzy, a jeszcze później  hetman wielki litewski i wojewoda wileński, który zmarł zapamiętany jako zdrajca narodu, zaprzedany szwedzkim najeźdźcom.